Erlend Johan Skraastad

Overlege, førsteamanuensis i anestesi, fagansvarlig, NTNU

Erlend Johan Skraastad har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. dykkersyke: oppdatert 7. august 2023
  2. gassembolisme: oppdatert 7. august 2023
  3. høydefysiologi og høydeakklimatisering: oppdatert 7. august 2023
  4. høydesyke: oppdatert 17. juli 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Dykkermedisin 9
  2. Høydemedisin 4

Biografi

Overlege anestesi St.Olavs hospital og førsteamanuensis NTNU.