Reaidu

Senter for samiske studier, UiT Norges arktiske universitet

Reaidu har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Reaidu er et verktøy for undervisning i samiske teamer utviklet av UiT Norges arktiske universitet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Senter for samiske studier er vertskap og har ledelsen i utviklinga av Reaidu. Formålet med Reaidu er å bidra til økt kunnskap om samisk historie, samfunn og kultur. 

Reaidus nettsider

Reaidu er delt inn i ulike temaområder som er valgt på bakgrunn av læreplanene for skolen, rammeplanen for barnehagen, rammeplaner for lærerutdanningene, felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger og nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).

Fagstoffet er produserer av fagfolk ved UiT Norges arktiske universitet.