Rune Vegard Skullerud Fjellbo

Nylig aktivitet

Biografi

Vegard Fjellbo er Data Scientist hos Völur AS. Selskapet jobber med programvareløsninger basert på AI for automatisert produksjonsplanlegging og annen forsyningskjedeproblematikk. En forsyningskjede kan sees på som et komplekst dynamisk system. Fjellbos fagfelt topologi har bidratt vesentlig til studier av dynamiske systemer.

I 2018 oppnådde Fjellbo graden ph. d. ved Universitetet i Oslo (UiO) etter forskningsbidrag innen geometri og topologi. Han har hittil publisert to vitenskapelige artikler og skrevet ytterligere tre vitenskapelige artikler med publiseringsverdige bidrag. Disse er hovedsakelig innen homotopiteori og passer inn i konteksten av det større forskningsprogrammet som handler om klassifikasjon av mangfoldigheter. Se for eksempel https://arxiv.org/a/fjellbo_v_1 for samlingen av vitenskapelige bidrag. Som stipendiat ved UiO underviste Fjellbo matematikkbachelor- og masternivå.

Fjellbo har vært bidragsyter til Store norske leksikon siden 2022. Han kan kontaktes ved for eksempel å skrive en e-post til fjellbo@pm.me.