Lisbeth Dreyer

fagansvarlig

Lisbeth Dreyer har skrevet 12 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Lisbeth har en Cand.mag Universitetet i Bergen med fagene Nordiske språk og litteratur, spansk og sosialantroplogi. Hun har også høgskoleutdanning i mediefag og et årsstudium i naturforvaltning. Hun har etterutdanning i pedagogikk.

Hun har arbeidet med dokumentarfilm og som lærer. Hun har også skrevet bøker både for barn og voksne, mange om natur og landskap.

I Lille norske leksikon er Lisbeth forfatter i kategoriene fugler og kretsløp.