Kristin Eli Strømme

fagansvarlig

Kristin Eli Strømme har skrevet 40 artikler

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Målenheter 19

Biografi

Kristin Eli Strømme er pedagog og lærebokforfatter med praksis fra barnehage, skole, skolefritidsordning, lærerutdanning og pedagogisk veiledningstjeneste. Siden 2000 har hun arbeidet som opplæringssjef og fagsjef i Trygg Trafikk. Hun har skrevet læreverk for barnetrinnet (naturfag og samfunnsfag) og fagbøker for barn (matematikk).