Kristin Eli Strømme

fagansvarlig

Kristin Eli Strømme har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Kristin Eli Strømme er pedagog og lærebokforfatter med praksis fra barnehage, skole, skolefritidsordning, lærerutdanning og pedagogisk veiledningstjeneste. Siden 2000 har hun arbeidet som opplæringssjef og fagsjef i Trygg Trafikk. Hun har skrevet læreverk for barnetrinnet (naturfag og samfunnsfag) og fagbøker for barn (matematikk).