Sigmund Simonsen

Professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Sigmund Simonsen har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. militærnekterloven: oppdatert 27. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Militærrett 11

Biografi

Professor i rettsvitenskap ved Institutt for maritime studier, Høgskulen på Vestlandet (HVL). Professor II NTNU. Forskningsområder: 1) Sjørett, spesielt rettslige rammer for gjennomføring av maritime operasjoner, herunder bl.a. tekniske og operative krav, navigering, arbeidsmiljø, miljøsikkerhet, maritime security, tilsyn og straff. 2) Rettslige rammer for gjennomføringen av militære operasjoner og maktbruk i fred, krise og krig (militærrett, folkerett og beredskapsrett). Arbeidserfaring: advokat, lovutvalgssekretær (departementene) og professor. Arbeidet som professor/førsteamanuensis i Forsvaret (Luftkrigsskolen) fra 2012-2018, fra 2018 HVL.

Bøker: Sjørett: Skipssikkerhetsrett (2022), Militærrett: Til forsvar av landet (2019) m.fl.