Randi Neteland

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Høgskulen i Volda

Randi Neteland har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. rettslingvistikk: godkjente et endringsforslag 19. februar 2024
  2. fleirspråklegheit: oppdatert 5. desember 2023
  3. bilingvisme: oppdatert 4. desember 2023
  4. bilingvisme: oppdatert 4. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sosiolingvistikk 37

Biografi

Randi Neteland er førsteamanuensis i norsk på Høgskulen i Volda. Hennar forskingsinteresser er sosiolingvistikk, historisk sosiolingvistikk og fleirspråklege barns språkutvikling.

Ho har ein ph.d. i språkvitskap frå Universitetet i Bergen som handla om utviklinga av industristadtalemåla i Sauda og Årdal. Dette temaet har ho utvida og vidareutvikla i seinare publikasjonar. I tillegg har ho forska på andre emne som gir oss innblikk i vår nære språkhistorie, som for eksempel variasjon i nordnorsk på samfunns- og individnivå, samanlikning av bymål og dialektane i bygdene rundt, språkbruk i rallarviser, og val av namn på jernbanestasjonar.

Netelands forsking om fleirspråklege barns språkutvikling handlar både om å undersøke barnas tileigning av majoritetsspråket norsk og om å søke svar på korleis ein kan gi denne barnegruppa gode vilkår for tileigning av norsk.