Melanie Regine Hack

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Melanie Regine Hack har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. EFTA-domstolen: oppdatert 22. desember 2023
  2. Lisboatraktaten: oppdatert 22. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. EU-rett og EØS-rett 17

Biografi