Arne Langøen

Dosent, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Arne Langøen har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. kronisk sår: oppdatert 15. april 2024
  2. kronisk sår: oppdatert 15. april 2024
  3. kronisk sår: publiserte bilde 15. april 2024
  4. plaster: oppdatert 23. mai 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Behandling av kroniske sår 10

Biografi

Utdannet sykepleier. Jobber som dosent ved Høgskolen på Vestlandet (HVL), campus Haugesund. Har det faglige ansvaret for videreutdanning i Pleie og behandling av ikke-helende sår.