Peter Koch

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Nylig aktivitet

  1. dieselmotor: oppdatert 14. mars 2024
  2. dieselmotor: oppdatert 14. mars 2024
  3. dieselmotor: publiserte bilde 14. mars 2024
  4. dieselmotor: oppdatert 14. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Forbrenningsmotorer 51

Biografi

Peter er utdannet kjemiingeniør (Dipl.-Ing., tilsv. norsk siv.ing.) ved FAU Erlangen-Nürnberg i Tyskland (2004) og var ansatt som ansatt som vitenskapelig assistent ved institutt for teknisk varmelære (ved samme institusjon) frem til 2009. I den tiden drev han med forskning innen motorisk forbrenning, både i Otto- og Dieselmotorer samt trykksatte forbrenningskamre, med fokus på blanding av drivstoff, luft og eksosgass, tennings- og forbrenningsprosesser og dannelse av sot. Noe som kan heves frem i den forbindelsen er undersøkelser innen blandingsdannelse og forbrenning av hydrogen i en Ottomotor. I 2010 tok Peter en doktorgrad innen bruk av laser-optiske målemetoder for analyse av motoriske prosesser i en moderne bensinmotor i 2010. Etter ett år i en postdoktor stilling på NTNU i Trondheim (karbonfangst - CCS), ble Peter ansatt i Bergen Engines i 2011. Han jobbet der i forskjellige posisjoner frem til i utgangen av 2018. Ansvarsområder innkluderte utslippskrav, etterbehandlingsutstyr og nye teknologier for  middels hurtigløpende firetaktsmotorer, både gass og diesel, for maritim og stasjonær bruk.

Peter er for tiden ansatt som førsteamanuensis ved institutt for maskin- og marinfag ved HVL i Bergen og er studieprogramansvarlig for masteren i bærekraftig energiteknologi (MaBET). Han underviser i termiske maskiner og hybride systemer (bsc), biodrivstoff og elektrofuels (msc) og maritime fremdriftssystemer (msc) på bachelor- og masternivå. I tillegg til det er han leder for UHR fagorgan energi og sekretær i CIMAC NMA Norway.

Peter skriver for Store norske leksikon siden / fra 2023 av.