Denise Christina Rüther

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Denise Christina Rüther har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. stylolitter: publiserte bildeforslaget 22. november 2023
  2. stylolitter: godkjente et endringsforslag 22. november 2023
  3. stylolitter: publiserte bilde 21. november 2023
  4. stylolitter: redigerte og publiserte et endringsforslag 21. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Sedimenter og løsmasser 37
  2. Sedimentologi 48
  3. Sedimentære bergarter 50

Biografi

Denise Christina Rüther, f.1978 i Tyskland, er førsteamanuensis i geologi på Høgskulen på Vestlandet, Campus Sogndal.

Rüther har et hovedfagsstudium i sosiologi ved Universitet i München (LMU) i bunn (1998-2002). Grunnstudier i fysikk og geografi ved Universitet Innsbruck (2003-2005) ble så påbygd og avsluttet med en bachelorgrad i geovitenskap fra Universitet i La Rochelle i 2006. Masterstudier i geovitenskap ved Universitet i Oslo ble avsluttet i 2007 med en oppgave i klassisk sedimentologi om paleogene avsetninger på Svalbard. I 2012 disputerte Rüther med en doktorgradsavhandling i marin kvartærgeologi med formål om å rekonstruere isdynamikk og avsmeltingshistorien i Barentshavet.  Siden 2013 jobber Rüther som førsteamanuensis i geologi ved HiSF og etterhvert HVL i Sogndal og har siden den gang vridd forskningen mot skredprosesser. Mens fokuset av det geovitenskapelige arbeidet endret seg betraktelig både fra bergarter til løsmasser, fra marint til terrestrisk og ikke minst i et tidsperspektiv, har den røde tråden altså vært sedimentologien. Rüther har hatt emneansvar i GE436 Sedimentologi siden 2013.

Rüther har fagansvar for sedimentologi fra 2022. 

E-post: denise.christina.ruther@hvl.no