Stein Bondevik

Professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Stein Bondevik har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. snøskred: oppdaterte bilde 16. november 2023
  2. snøskred: publiserte bilde 16. november 2023
  3. snøskred: oppdaterte bilde 16. november 2023
  4. snøskred: oppdaterte bilde 16. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Skred 24

Biografi

Stein Bondevik (f. 1965) er professor i geologi ved Institutt for miljø- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet og professor II ved Universitetet i Tromsø. Han forskar hovudsakleg på tsunamiar, skred og havnivåendringar. 

Stein Bondevik har vore fagansvarleg på snl.no sidan 2022. For meir informasjon sjå: https://www.hvl.no/person/?user=Stein.Bondevik