Helene Øyangen Lindberg

tidligere fagansvarlig, SINTEF

Helene Øyangen Lindberg har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norsk forening for farlig avfall: redigerte og publiserte et endringsforslag 7. august 2023
  2. gjenbruk: oppdatert 8. april 2023
  3. gjenbruk: oppdatert 8. april 2023
  4. avfallshierarki: oppdatert 8. april 2023
All aktivitet

Biografi

Helene Øyangen Lindberg (f.1992) var tidligere SINTEF-forsker på bærekraft og sirkulærøkonomi knyttet til vareproduksjon. Hun er utdannet innen ingeniørfag, maskin- og produktutvikling på NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Helene har bakgrunn fra avfalls- og gjenvinningsbransjen, med forsknings- og utviklingsprosjekter for avfallsanlegg for næringsavfall og resirkulering av plast.