Magnus Helgheim Blystad

Førsteamanuensis i Psykologi, fagansvarlig, Oslo Nye Høyskole

Magnus Helgheim Blystad har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ivan Pavlov: godkjente et endringsforslag 17. mai 2024
  2. psykomotorisk: oppdatert 24. mars 2024
  3. noceboeffekt: oppdatert 18. mars 2024
  4. noceboeffekt: oppdatert 18. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Biologisk psykologi 23
  2. Psykologiens historie 89

Biografi

Magnus (f.1987) er førsteamanuensis ved psykologisk institutt og er emneansvarlig i biologisk psykologi, i tillegg til å undervise i psykologisk forskningsmetode, kognitiv psykologi og sosial psykologi ved Oslo Nye Høyskole. Magnus H. Blystad har vært fagansvarlig for Biologisk Psykologi og Psykologiens Historie siden høsten 2022. 

Han har en mastergrad nevrovitenskap, bachelorgrad i psykologi og doktorgrad i atferdsanalyse. Innen forskning jobber Magnus konseptuelt og teoretisk inn mot hva som ligger i begrepet empati, og hvordan dette begrepet forstås på tvers av forskningsfelt. Han jobber også med dyremodeller på sosial atferd. 

Hjemmeside: Ansattprofil ved Oslo Nye Høyskole

Kontakt: magnus.blystad@oslonh.no