Jan Mangerud

Professor emeritus, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Jan Mangerud har skrevet 35 artikler og har vært fagkonsulent for 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ancylussjøen: oppdatert 29. mai 2024
  2. Ancylussjøen: oppdatert 29. mai 2024
  3. Den baltiske issjøen: oppdatert 29. mai 2024
  4. Littorinahavet: oppdatert 29. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Geologisk datering 14
  2. Istid 40

Biografi

Jan Mangerud (født 1937) er professor emeritus i kvartærgeologi og paleoklimatologi ved Universitetet i Bergen. Mangerud har vært fagansvarlig for istid på snl.no siden 2022. Mangerud har publisert over 200 vitenskapelige artikler om istider og istidsavsetninger i Norge, på Svalbard, Grønland og i Sibir. Han har i flere ti-år undervist om istider ved Universitetet i Bergen. Mangerud har mottatt flere priser for sin forskning og er bl.a. æresmedlem International Union for Quaternary Research.