Signy Irene Vabo

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Signy Irene Vabo har skrevet 29 artikler

Nylig aktivitet

  1. fylkesting: oppdatert 18. februar 2024
  2. fylkeskommune: oppdatert 18. februar 2024
  3. byråd: oppdatert 18. februar 2024
  4. fylkeskommune: oppdatert 14. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Historisk lokalforvaltning 12
  2. Lokalforvaltning 41
  3. Nedlagte komiteer 7
  4. Offentlig politikk og administrasjon 73

Biografi

Signy Irene Vabo er dr. polit. fra Universitetet i Oslo (2002) og kommunalkandidat fra Norges kommunal- og sosialhøgskole/nå OsloMet (1986). Hun har siden 2015 arbeidet som professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet blant annet som professor ved OsloMet og som forsker på Norsk institutt for by- og regionforskning. Vabo har vært medlem av flere offentlige utvalg og ekspertgrupper blant annet om tilsyn,  egenkontroll og øremerkede tilskudd. Hun ledet ekspertutvalget som utarbeidet kriterier for gode kommuner i forbindelse med kommunereformen 2014-2019.