Ole Jonny Klakegg

Professor, NTNU

Ole Jonny Klakegg har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Ole Jonny Klakegg er professor i prosjektledelse med gjennomføringsmodeller som fokusområde ved NTNU, Institutt for bygg- og miljøteknikk.