John Magne Grindeland

fagansvarlig, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

John Magne Grindeland har skrevet 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. svarthyll: oppdatert 6. november 2017
  2. gul revebjelle: oppdatert 31. oktober 2017
  3. revebjelleslekta: oppdatert 31. oktober 2017
  4. brunrotfamilien: oppdatert 30. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Brunrotfamilien 13
  2. Klokkefamilien 27
  3. Maskeblomstfamilien 63
  4. Moskusurtfamilien 9
  5. Orkidéfamilien 75
  6. Storkenebbfamilien 16

Biografi