Espen Dyrnes Stabell

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Espen Dyrnes Stabell har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. ikke-identitetsproblemet: oppdatert 5. juni 2024
  2. populasjonsetikk: oppdatert 5. juni 2024
  3. populasjonsetikk: publisert 5. juni 2024
  4. Derek Parfit: oppdatert 5. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Miljøfilosofi 11

Biografi

Doktorgrad (phd) i filosofi fra NTNU, med spesialisering i miljøetikk. Nåværende stilling som førsteamanuensis i etikk ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og førsteamanuensis II ved NTNU Handelshøyskolen.