Helene K. Næss

tidligere fagansvarlig

Helene K. Næss har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. fastelavn: oppdatert 16. februar 2023
  2. fastelavn: godkjente et endringsforslag 16. februar 2023
  3. blåmandag: godkjente et endringsforslag 16. februar 2023
  4. barsok: godkjente et endringsforslag 7. februar 2023
All aktivitet

Biografi

Helene Kierulf Næss er religionshistoriker og forfatter. Hun har i en årrekke arbeidet med formidling av emner knyttet til religion i aviser, på TV, for radio og via foredrag og undervisning. Et gjennomgangstema i hennes arbeider handler om hvordan religion som kulturtradisjon strekker seg forbi grensene mellom etablerte religioner, og slik setter skillene mellom dem i spill. Siste bok: Årets Ritualer. Fester og merkedager (2021)   www.heleneknaess.no