Lamin André Kvaale-Conateh

Doktorgradsstipendiat, fagmedarbeider, Høgskulen på Vestlandet

Lamin André Kvaale-Conateh har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Lamin André Kvaale-Conateh (f.1989) er stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet hvor han forsker på sosial utjevning som et utdanningspolitisk mål i grunnopplæringen. Han er utdannet lektor fra Høgskulen på Vestlandet, med en mastergrad i pedagogikk fra samme institusjon.