Jazzbasen

verk, Nasjonalbiblioteket

Jazzbasen har skrevet 93 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Den nettbaserte tjenesten Jazzbasen.no ble opprettet som et samarbeid mellom Norsk Jazzarkiv og Nasjonalbiblioteket i 2001. Foruten en diskografisk søketjeneste innbefattet nettsiden om lag 200 biografier over norske jazzmusikere. Biografiene ble skrevet og oppdatert av Bjørn Stendahl på oppdrag fra Norsk Jazzarkiv. I 2014 ble stiftelsen Norsk Jazzarkiv avviklet, og virksomheten videreført av Nasjonalbiblioteket.

I 2022 overtok SNL biografiene i Jazzbasen fra Nasjonalbiblioteket. Innholdet fra Jazzbasen vil bli publisert på snl.no i løpet av 2022.