Ivar Husby

fagansvarlig, Politihøgskolen

Ivar Husby har skrevet 35 artikler og har vært fagkonsulent for 15 artikler

Nylig aktivitet

  1. Det ridende politi: oppdatert 5. april 2024
  2. Det ridende politi: oppdatert 3. april 2024
  3. Det ridende politi: oppdatert 3. april 2024
  4. Det ridende politi: oppdatert 3. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Politiets organisasjoner 31

Biografi

Pensjonert politiinspektør, senest leder av Etterforskningsseksjonen, Etter- og videreutdanningsavdelingen, Politihøgskolen, 2009 - 2019.