Ellen Blix

Professor, fagansvarlig, OsloMet

Ellen Blix har skrevet 7 artikler og har vært fagkonsulent for 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. fosterovervåking under fødselen: oppdatert 29. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Jordmorfag 41

Biografi

Ellen Blix er en norsk jordmor, forsker i epidemiologi og professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Oslomet – storbyuniversitetet.