Ellen Blix

Professor, fagansvarlig, OsloMet

Ellen Blix har skrevet 7 artikler og har vært fagkonsulent for 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. rier: godkjente et endringsforslag 2. april 2024
  2. Fosterovervåking under fødselen: publisert 17. mars 2024
  3. Fødselsomsorg i Norge: oppdatert 20. april 2023
  4. Jordmor: oppdaterte bilde 12. april 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Jordmorfag 41

Biografi

Ellen Blix er en norsk jordmor, forsker i epidemiologi og professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved Oslomet – storbyuniversitetet.