Kjartan Skogly Kversøy

Kjartan Skogly Kversøy har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Kjartan Skogly Kversøy er dosent ved Universitet i Sørøst-Norge. Han har en doktorgrad i humaniora fra Universitetet i Roskilde. Hans doktorgradsarbeid hadde fokus på praktisk aksjonsforskning og metodeutvikling innen aksjonsforskning. Kversøy har arbeidet bredt innen lærerutdanning både med allmennlærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk og karriereveiledning. Han har gitt ut en rekke bøker og artikler relatert til dette. Hans interesser handler om spesialpedagogisk tilrettelegging og samarbeid, medvirkning, veiledning, etikk, utviklingsarbeid og aksjonsforskning. Han er opptatt av at deltagelse i samfunnet, utdanning og forskning skal være inkluderende og relevant for dem saken gjelder. Tilhørighet er et nøkkelbegrep. I 2021 fikk Kversøy og hans samarbeidspartnere stor oppmerksomhet for å inkludere personer med utviklingshemming som medforskere. Ønsket var blant annet å vise at teknologi med berøringsskjerm gir muligheter for avstandskommunikasjon også for dem som strever med skriftlig og muntlig språk. Han skriver i tillegg om håndskrift og skriveredskaper. Han ønsker av å bidra til å bevare håndskriften i en tid da denne utfordres av en omfattende digitalisering i skolen. Han holder stadig frem forholdet mellom hodet og hånden. Det er et gjentagende og gjennomgående filosofisk fokus i det meste han skriver om og forsker i. 

Utgivelser (Utvalg)

  • Kversøy, Kjartan Skogly & Alhassan, Abdul-Razak Kuyini (2021). Etikk - en praktisk vinkling. En verktøykasse med ni perspektiver. Fagbokforlaget
  • Kversøy, Kjartan Skogly & Hartviksen, Marit (2018). Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak. Fagbokforlaget
  • Kversøy, Kjartan Skogly; Alhassan, Abdul-Razak Kuyini; Kellems, Ryan; Kversøy, Sofie Daae & Cusworth, Zackery (2021). Doing and Talking: People with Intellectual Disabilities’ Handling of Challenges of Remote Communication. International Journal of Disability, Development and Education. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1034912X.2021.1958200
  • Kjartan Skogly (2018). Relevant forskning for hvem? Relevans for dem forskningen involverer gjennom utvidede muligheter for medvirkning. Volume 1(2) s. 91-109. Forskning og forandring. https://doi.org/10.23865/fof.v1.1220