Jill Tove Buseth

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Høgskolen i Innlandet

Jill Tove Buseth har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. grønn økonomi: godkjente et endringsforslag 11. januar 2023
  2. Grønn økonomi: publisert 15. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Grønt skifte 1

Biografi

Jill Tove Buseth har PhD i internasjonale miljø- og utviklingsstudier, og har blant annet forsket på diskurser rundt det grønne skiftet, grønn økonomi og bærekraftig utvikling, interessekonflikter knyttet til naturressursforvaltning og -bruk, miljø- og utviklingspolitikk, politisk økologi og utdanning for bærekraftig utvikling.