Maria Vetleseter Bøe

Førsteamanuensis i fysikkdidaktikk, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Maria Vetleseter Bøe har skrevet 13 artikler

Nylig aktivitet

  1. Johann Jakob Balmer: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. april 2024
  2. høytrykksfysikk: godkjente et endringsforslag 18. januar 2024
  3. fysikk: godkjente et endringsforslag 18. januar 2024
  4. Bølgepakke: oppdatert 2. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fysikk 216

Biografi

Maria Vetleseter Bøe (f. 1978) har mastergrad i teoretisk fysikk frå Noregs Teknisk-Naturvitskaplege Universitet og PhD i naturfagdidaktikk frå Universitetet i Oslo. Ho arbeider no som førsteamanuensis ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, der ho underviser på bachelorutdanninga i fysikk og på lektorutdanninga i realfag. Forskinga hennar er på feltet fysikkdidaktikk, med hovudvekt på motivasjon for læring samt undervisning og læring av kvantefysikk.