Magne Strandberg

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Magne Strandberg har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. bevisumiddelbarhet: oppdatert 18. oktober 2023
  2. bevisumiddelbarhet: oppdatert 8. desember 2022
  3. bevis - jus: oppdatert 8. desember 2022
  4. bevis - jus: oppdatert 8. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Bevis 7

Biografi

Magne Strandberg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har blant annet utgitt boken Beviskrav i sivile saker - en bevisteoretisk studie av den norske beviskravslærens forutsetninger.