Robin Antonsen

fagmedarbeider

Robin Antonsen har skrevet 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. Pan Fish ASA: Send til godkjenning 14. oktober 2021
  2. Moxy: Send til godkjenning 14. oktober 2021
  3. Mowi: Send til godkjenning 14. oktober 2021
  4. Mandals: Send til godkjenning 12. oktober 2021
All aktivitet

Biografi

Robin Antonsen (f. 1996) Masterstudent i økonomi og administrasjon med profilering i økonomisk analyse ved OsloMet fra og med høsten 2020.

Fra tidligere har jeg en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Østfold (2019)