Francis Sejersted

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker

Francis Sejersted har skrevet 17 artikler

Biografi

Historiker. Cand. philol. Universitetet i Oslo 1965. Dosent i historie samme sted 1971. Professor i økonomisk og sosial historie, samme sted 1973-1998. Senterleder, Senter for teknologi og menneskelige verdier, Universitetet i Oslo, 1988-1998. Forsker, Institutt for samfunnsforskning fra 1999. Dr. h.c. Linköping universitet 2000. Leder, Den Norske Nobelkomite 1991-1999. Styreleder Fritt Ord 2000-2011.