Tore Svenning

Nylig aktivitet

Biografi

Planla en gang å bli profesjonell historiker, og i det øyemed studert historie, sosialøkonomi og arabisk. 

Men verden ble ikke slik - det ble et arbeidsliv i den internasjonale, humanitære, verden med stasjoneringer i Sudan, Sveits, Jordan, Kuwait, Kypros, Russland, og Ungarn: mye reising, mange flyplasser, lange hotell-opphold.

Av dette hobbyer: om Sandefjords historiske befolkning, om kvinnene i Eidsvoldsmennenes liv, om småbyen Sandefjords historie, og kvinners formelle stilling, historisk sett, innen Røde Kors-bevegelsen.

Og har nå meldt seg på SNL for å se om det er noe man kan bidra med.