Lars Olav Askheim

fagansvarlig

Lars Olav Askheim har skrevet 50 artikler

Nylig aktivitet

  1. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. juli 2024
  2. energiloven: oppdatert 17. juni 2024
  3. fornybardirektivet: oppdatert 13. juni 2024
  4. energiloven: oppdatert 7. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Energirett 27

Biografi

Lars Olav Askheim, advokat lic.jur. Etter å ha tatt embetseksamen i 1984 var jeg forsker ved Nordisk Instiutt for Sjørett, Avdeling for Petroleumsrett frem til 1987 da jeg ble lic.jur. på en avhandling om finansiering av petroleumsvirksomhet. Jeg arbeidet så som advokat i advokatfirmaet Wikborg Rein i 20 år, med stor vekt på petroleumsrett og energirett.

Etter en konstitusjon i Borgarting lagmannsrett har jeg vært konsernadvokat i Statnett SF i fire år. Hovedarbeidsområdene har knyttet seg til rettslige spørsmål i forbindelse med utenlandskabelprosjekter (Danmark, Tyskland, England, Nederland), anskaffelser/kontraktsrett og finansiering.

I 2012 gikk jeg tilbake til Wikborg Rein til en ny posisjon som Fagansvarlig partner, med hovedansvar for videreutvikling av firmaets kompetanse. Høsten 2014 trådte jeg ut av Wikborg Rein og begynte på nytt i Statnett, med stort sett samme arbeidsoppgaver som tidligere.

I 2016/2017 tok jeg over vervet som styresekretær i Statnett, men fortsetter å arbeide med juridiske oppgaver, bl.a. knyttet til nordisk samarbeid. Styresekretær-rollen ble overtatt av andre i 2022, men jeg arbeider fortsatt med governance-relaterte spørsmål.