Nina Morstøl

Nylig aktivitet

Biografi

naturfotograf, dyrevernforkjemper, språkviter

Nina Morstøl har utdanningsbakgrunn i anvendt lingvistikk og internasjonale relasjoner. Hun er spesielt interessert i konflikter mellom mennesker og dyr, urbanisering og dyrehandel, og engasjerer seg for økt dyrevelferd. Hun har lang erfaring med teksting av naturprogrammer og har fotografert ville dyr over hele verden.