Jan Ketil Solberg

Professor em., fagansvarlig, NTNU

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Stål og andre jernlegeringer 62

Biografi

Jan Ketil Solberg (f. 1946) er professor emeritus ved Institutt for materialteknologi, NTNU Trondheim, hvor han har arbeidet innen fagområdet fysikalsk metallurgi. Hans hovedarbeidsområder har vært forskning og undervisning innen metallers mikrostruktur og egenskaper, fasetransformasjoner, metallografi, elektronmikroskopi, stål, samt hydrogenlagring i batterilegeringer. Solberg ble utdannet dr. philos. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, i 1976, og han arbeidet som forsker ved Sentralinstitutt for industriell forskning (nåværende SINTEF) i Oslo fram til han i 1982 ble ansatt ved NTH (senere NTNU), Trondheim.