Jan Ketil Solberg

Professor emeritus, fagansvarlig, NTNU

Jan Ketil Solberg har skrevet 39 artikler

Nylig aktivitet

  1. stål: oppdatert 14. april 2024
  2. herdbarhet - metallurgi: oppdatert 8. april 2024
  3. herdbarhet - metallurgi: oppdatert 21. mars 2024
  4. seigherding: oppdatert 19. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Stål og andre jernlegeringer 76

Biografi

Jan Ketil Solberg (f. 1946) er professor emeritus ved Institutt for materialteknologi, NTNU Trondheim, hvor han har arbeidet innen fagområdet fysikalsk metallurgi. Hans hovedarbeidsområder har vært forskning og undervisning innen metallers mikrostruktur og egenskaper, fasetransformasjoner, metallografi, elektronmikroskopi, stål, samt hydrogenlagring i batterilegeringer. Solberg ble utdannet dr. philos. fra Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, i 1976, og han arbeidet som forsker ved Sentralinstitutt for industriell forskning (nåværende SINTEF) i Oslo fram til han i 1982 ble ansatt ved NTH (senere NTNU), Trondheim.