Nick Sitter

Professor, fagansvarlig, Handelshøyskolen BI

Nick Sitter har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. terror: oppdatert 30. november 2022
  2. terror: oppdatert 27. juni 2022
  3. terror: oppdatert 27. juni 2022
  4. terrorisme: godkjente et endringsforslag 29. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Terrorisme 9

Biografi

Nikolai (Nick) Sitter er professor i politisk økonomi ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI, og professor i statsvitenskap ved Central European University i Wien. Han har skrevet bøker om terrorisme og terrorbekjempelse, energimarkeder og geopolitikk, og offentlig ledelse. Mens han skrev doktorgraden ved London School of Economics and Political Science, jobbet han som politisk risikoanalytiker i oljebransjen. Han har Phd, MSc og BSc (econ) fra LSE, og er i dag tilknyttet universitetet som Research Associate ved LSE Centre for Analysis of Risk and Regulation. På BI underviser han i «Sikkerhetsledelse og konflikthåndtering» og «Terrorisme og terrorbekjempelse».