Anna Nylund

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Anna Nylund har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jussbuss: oppdatert 5. desember 2022
  2. Juss-Buss: godkjente et endringsforslag 5. desember 2022
  3. Juss-Buss: godkjente et endringsforslag 10. november 2022
  4. dokumentasjon - jus: oppdatert 21. september 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Prosess generelt 165

Biografi

Professor i rettergang, Medleder for forskergruppen i sivilprosessrett og konfliktløsning ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen.