Anna Nylund

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Anna Nylund har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. audi alteram partem: oppdatert 10. november 2023
  2. plenumsdom: oppdatert 10. november 2023
  3. part: oppdatert 10. november 2023
  4. Riksrett: godkjente et endringsforslag 12. juni 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Prosessrett generelt 177

Biografi

Professor i rettergang, Medleder for forskergruppen i sivilprosessrett og konfliktløsning ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen.