Erik Magnus Boe

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Magnus Boe har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. innskrenkende tolkning: oppdatert 22. juni 2021
  2. innskrenkende tolkning: oppdatert 21. juni 2021
  3. presedens: oppdatert 21. juni 2021
  4. lov: oppdatert 21. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettskildelære 20

Biografi

Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har først og fremst forsket på og undervist i alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag.