Erik Magnus Boe

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Magnus Boe har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Bokstavelig tolking: publisert 7. juni 2021
  2. Juridisk tolking: publisert 7. juni 2021
  3. forskrift: oppdatert 7. juni 2021
  4. presiserende tolkning: oppdatert 4. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettskildelære 23

Biografi

Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har først og fremst forsket på og undervist i alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag.