Erik Magnus Boe

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Magnus Boe har skrevet 77 artikler

Nylig aktivitet

  1. rettshåndhevelse: publisert 15. april 2024
  2. rettsanvendelse: publisert 15. april 2024
  3. rettspolitikk: publisert 15. april 2024
  4. juridisk litteratur: publisert 15. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettskildelære 82

Biografi

Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har først og fremst forsket på og undervist i alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag.