Erik Magnus Boe

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Erik Magnus Boe har skrevet 33 artikler

Nylig aktivitet

  1. analogi - jus: redigerte og publiserte et endringsforslag 28. desember 2022
  2. antitetisk tolkning: oppdatert 28. desember 2022
  3. lovtolking: oppdatert 28. desember 2022
  4. domspremisser: publisert 29. november 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettskildelære 45

Biografi

Professor emeritus ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Har først og fremst forsket på og undervist i alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag.