Egil H. Olsvik

fagansvarlig, Politihøgskolen

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Vitenskapsteori 60

Biografi

Egil H. Olsvik (f. 01.07.72) er en norsk filosof med særlig interesse for tysk fenomenologi, vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Siden 2010 er han førsteamanuensis i vitenskapsteori, psykologi og etikk ved Politihøgskolen. Olsvik er også veileder i metodologi ved doktorgradsprogrammet i psykologi ved Universitetet i Bergen. Han ble i 2008 tildelt graden Ph.D., fra Institutt for filosofi- og førstesemesterstudier ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen er en monografi og undersøker filosofiske og fenomenologiske aspekter ved konseptet "evidens" i psykiatri og klinisk psykologi. Hans hovedoppgave i filosofi (UiB, 2004), ble gjennomført som en analyse av psykosetematikk, slik den fremstilles i klassifikasjonssystemet DSM-VI (TR). Mer konkret en undersøkelse av konstruktvaliditeten i termen "formal tankeforstyrrelse". Olsvik har publisert tre egne bøker om psykologi (Eksistens og dialog. En innføring i psykologisk teori og praksis, SAP, 2011) og vitenskapsteori (Vitenskapsteori for politiet (Gyldendal, 2013), Vitenskapsteori for sykepleie, Vigmostad & Bjørke, 2017), tre kapitler i læreverket Tid og Tanke 2 (Aschehoug, 2009), samt en lang rekke forskningsartikler, både i internasjonale og nasjonale tidsskrift.