Liliana Bachs

Spesialist i klinisk farmakologi, dr. Philos, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Liliana Bachs har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. totalavhold: redigerte og publiserte et endringsforslag 23. juni 2021
  2. hallusinogener: Send til godkjenning 13. juni 2021
  3. psykedeliske stoffer: Send til godkjenning 13. juni 2021
  4. nalokson: Send til godkjenning 9. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rus, misbruk og avhengighet 33

Biografi

Liliana Bachs er lege (Barcelona 1988), godkjent spesialist i klinisk farmakologi (Oslo 2002) og dr.philos (UiO 2010). Hun har jobbet innenfor rettstoksikologi og rusmiddelforskning siden 1998 og er nå ass. avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS-HF. Hun arbeider til daglig med driften av analysevirksomhet, fortolkning av analyser av medikamenter/rusmidler i biologisk materiale, og sakkyndig arbeid for retten knyttet til rus og toksisitet. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og har vært med på å forfatte ulike rapporter og bokkapitler innenfor rusmiddelfeltet.