Liliana Bachs

Spesialist i klinisk farmakologi, dr. Philos, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Liliana Bachs har skrevet 32 artikler

Nylig aktivitet

  1. medikamentavhengighet: oppdatert 5. mars 2023
  2. periodedranker: oppdatert 5. mars 2023
  3. alkoholhallusinose: godkjente et endringsforslag 11. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rus, misbruk og avhengighet 36

Biografi

Liliana Bachs er lege (Barcelona 1988), godkjent spesialist i klinisk farmakologi (Oslo 2002) og dr.philos (UiO 2010). Hun har jobbet innenfor rettstoksikologi og rusmiddelforskning siden 1998 og er nå ass. avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag, OUS-HF. Hun arbeider til daglig med driften av analysevirksomhet, fortolkning av analyser av medikamenter/rusmidler i biologisk materiale, og sakkyndig arbeid for retten knyttet til rus og toksisitet. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og har vært med på å forfatte ulike rapporter og bokkapitler innenfor rusmiddelfeltet.