Hans Thore Smedbold

fagansvarlig, NTNU

Hans Thore Smedbold har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. yrkeshygiene: oppdatert 17. april 2021
  2. yrkeshygiene: oppdatert 17. april 2021
  3. yrkeshygiene: oppdatert 17. april 2021
  4. bedriftshelsetjeneste: oppdatert 16. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Yrkeshygiene 25

Biografi

Jeg er utdannet sivilingeniør i organisk kjemi ved NTNU (1993) og har mer enn 25 års erfaring innen yrkeshygiene knyttet til vurdering av eksponering, HMS styring, risikovurdering, kartlegging, måling og gjennomføring av tiltak. Jeg startet min yrkeskarriere som yrkeshygieniker ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olav Hospital, Trondheim. Har i tillegg jobbet i DNV, OHS, NTNU og Proactima.

Jeg ble første gang sertifisert som yrkeshygieniker i 1997. Jeg er spesielt interessert i kartlegging og modellering av eksponering, samt undervisning og bygging av kompetanse innen yrkeshygiene. 

Har bidratt til utvikling av ulike risikovurderingsverktøy for hhv. arbeid med kjemikalier (ChemiRisk, PCMS), ergonomi (ErgoRisk) og støy (NoiseRisk). Jeg har også deltatt i utvikling og revisjon av bransjestandarder, nasjonale veiledning og internasjonale standarder. Jeg er redaktør for nettsiden «Yrkeshygiene.no» og i gang med et doktorgradsstudium innen «Exposure Science».