Hans Thore Smedbold

Universitetslektor, fagansvarlig, NTNU

Hans Thore Smedbold har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. yrkeshygiene: oppdatert 17. april 2021
  2. yrkeshygiene: oppdatert 17. april 2021
  3. yrkeshygiene: oppdatert 17. april 2021
  4. bedriftshelsetjeneste: oppdatert 16. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Yrkeshygiene 25

Biografi

Jeg er utdannet sivilingeniør i organisk kjemi ved NTNU (1993) og har mer enn 25 års erfaring innen yrkeshygiene knyttet til vurdering av eksponering, HMS styring, risikovurdering, kartlegging, måling og gjennomføring av tiltak. Jeg jobber som yrkeshygieniker ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olav Hospital, og har en bistilling ved NTNU og i Proactima.

Jeg ble første gang sertifisert som yrkeshygieniker i 1997. Jeg er spesielt interessert i kartlegging og modellering av eksponering («Exposure Science»),  samt undervisning og bygging av kompetanse innen yrkeshygiene.  Jeg er redaktør for nettsiden «Yrkeshygiene.no» og leder av "Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF)"