Bjørn Sverre Hol Haugen

Førstekonservator og førsteamanuensis II, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Bjørn Sverre Hol Haugen har skrevet 350 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Bjørn Sverre Hol Haugen (f. 1972) er ph.d. i kulturhistorie og arbeider som førstekonservator NMF ved Anno museum og førsteamanuensis II i kulturhistorie/museologi ved Universitetet i Oslo. Haugen har publisert artikler og bøker om mange kulturhistoriske emner, med drakt og tekstil som de mest omfattende. Forholdet mellom gjenstander og mennesker står sentralt i forskningen hans, ofte med historiske innfallsvinkler. Haugen var redaktør for Norsk bunadleksikon da det ble gitt ut av Damm Forlag i 2006.