Pål Richard Romundstad

Professor, fagansvarlig, NTNU

Pål Richard Romundstad har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tromsøundersøkelsen: oppdatert 18. november 2022
  2. Cochrane: oppdatert 12. oktober 2022
  3. Tromsøundersøkelsen: oppdatert 12. oktober 2022
  4. HUNT-studien: oppdatert 4. oktober 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk forskningsmetode 51

Biografi

Pål Romundstad er prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet og professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I tillegg er han ansatt som forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.