Pål Richard Romundstad

Professor, fagansvarlig, NTNU

Pål Richard Romundstad har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. ITT: oppdatert 27. april 2021
  2. ITT: oppdatert 27. april 2021
  3. klinisk utprøving: oppdatert 27. april 2021
  4. randomisert klinisk forsøk: oppdatert 27. april 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Medisinsk forskningsmetode 50

Biografi

Pål Romundstad er prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet og professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU. I tillegg er han ansatt som forskningsrådgiver ved St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.