Jonny Hisdal

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Jonny Hisdal har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. hjertefrekvensvariabilitet: oppdatert 19. februar 2024
  2. hjertefrekvensvariabilitet: oppdatert 19. februar 2024
  3. hjertefrekvensvariabilitet: oppdatert 19. februar 2024
  4. hjertefrekvensvariabilitet: oppdaterte bilde 17. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hjerte- og kretsløpsfysiologi 52

Biografi

Jonny Hisdal (f. 1970) er professor i klinisk fysiolgi ved Institutt for Klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Hisdal har vært fagansvarlig for Hjerte- og kretsløpsfysiologi på snl.no siden mars 2021. Hisdal har forelest i fysiologi ved en rekke høyskoler og universiteter, inkludert NTNU, Norges idrettshøyskole og Universitetet i Oslo siden slutten av 90-tallet.

Jonny Hisdal har siden 2001 hatt sin hovedstilling ved Sirkulasjonsfysiologisk seksjon ved Karavdlingen, Hjerte-lunge og karklinikken ved Oslo universitetssykehus. Hisdal har publisert ca 100 vitenskapelige artikler i fagfellevurderte tidsskrifter innen feltet sirkulasjonsfysiologi og veileder studenter både på master- og doktorgradsnivå. Han kan kontaktes på mail jonny.hisdal@medisin.uio.no.

For mer informasjon og for utfyllende publikasjonsliste, se hans personlige hjemmeside ved Universitet i Oslo.