Eivind Heldaas Seland

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Eivind Heldaas Seland har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

  1. Saba - oldtidsrike: oppdatert 21. desember 2023
  2. Saba - oldtidsrike: publiserte bilde 21. desember 2023
  3. Saba - oldtidsrike: oppdaterte bilde 21. desember 2023
  4. Saba - oldtidsrike: publiserte bilde 21. desember 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Asias historie generelt 27
  2. Det bysantinske rike 104
  3. Det bysantinske rikes litteratur 2
  4. Folkevandringstid og folkestammer 56
  5. Historiske riker i Øst-Afrika 7

Biografi