Eivind Heldaas Seland

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Eivind Heldaas Seland har skrevet 38 artikler

Nylig aktivitet

  1. De store germanske folkevandringer: oppdatert 24. juni 2024
  2. De store germanske folkevandringer: oppdatert 24. juni 2024
  3. De store germanske folkevandringer: oppdatert 24. juni 2024
  4. assasiner: oppdatert 24. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Asias historie generelt 27
  2. Det bysantinske rike 104
  3. Det bysantinske rikes litteratur 2
  4. Folkevandringstid og folkestammer 56
  5. Historiske riker i Øst-Afrika 7

Biografi

Jeg er professor i antikkens historie og eldre globalhistorie ved Universitetet i Bergen. Forskningen min handler særlig om forbindelsene mellom Romerriket og andre deler av verden.

Du kan lese mer om forskningen min her.