Jon B. Reitan

Dr. Med.

Jon B. Reitan har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. Tsjernobyl-ulykken: Send til godkjenning 2. februar 2021
  2. strålesyke: Send til godkjenning 2. februar 2021
  3. strålingssyndrom: Send til godkjenning 2. februar 2021
All aktivitet

Biografi

Jon B. Reitan (f. 1944) er pensjonert onkolog med særinteresse for strålemedisin, senest ved Kreftsenteret Ullevål. Han var i flere år avdelingsoverlege ved Statens strålevern inntil Avdeling Strålemedisin ble nedlagt. Han er nestleder i Norske leger mot atomvåpen.