Jon B. Reitan

Dr. med.

Jon B. Reitan har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Jon B. Reitan (f. 1944) er pensjonert onkolog med særinteresse for strålemedisin, senest ved Kreftsenteret Ullevål. Han var i flere år avdelingsoverlege ved Statens strålevern inntil Avdeling Strålemedisin ble nedlagt. Han er nestleder i Norske leger mot atomvåpen.