Halvdan Korsmo

tidligere fagansvarlig

Halvdan Korsmo har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. MAN - lastebiler: oppdatert 10. oktober 2013
All aktivitet

Biografi

Født 1951. Utdannet journalist. Militær transportutdannelse. Innehaver av alle førerkortklasser. Dagspressejournalist i Glåmdalen i Kongsvinger (1970-1974) og Romerikes Blad/Akershus Arbeiderblad i Lillestrøm (1974-1977), begge steder med bil og transport som spesialområder. Fagredaktør/stedfortredende redaktør i fagtidsskriftet Moderne Transport (1977-1979). Redaktør, daglig leder og medeier i Forlaget Last og Buss AS - utgiver av bilteknisk litteratur og publlikasjoner for Vegdirektoratet (1979-1985). Etablerte enkeltmannsforetaket K-Inform 1985. Produserer kommunikasjonstjenester av alle slag for næringslivet, fortrinnsvis firmaer innenfor nyttekjøretøy og transport. Hovedoppdragsgivere frem til 2004 tungbilimportøren MAN Last og Buss AS og Fagblad-Gruppen AS. Hovedoppdragsgiver 2004-2007 Hjemmet Mortensen Annonseblader AS (i dag Hjemmet Mortensen Fagmedia AS) med redaksjonelt hovedansvar for gruppens redaksjonelle tidsskrifter (TransportMagasinet, Anleggsregisteret - i dag Anleggsmagasinet, og BruktNytt), samt utøvende redaktør i TranportMagasinet. Hovedoppdragsgivere 2007-2010 MAN Last og Buss AS og påbygg- og tilhengerprodusenten Istrail Gruppen AS. Fra 2009 bidragsyter i Buss Magasinet. Fra juni 2010 journalist i Bjørgu AS, forlaget som utgir Anlegg&Transport, Moderne Transport, Transport Inside og Transporthåndboken, samt nettstedet www.at.no