Peter André Busch

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Peter André Busch har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. Ole-Johan Dahl: redigerte og publiserte et endringsforslag 14. mars 2024
  2. Internetts historie: oppdaterte bilde 14. oktober 2023
  3. Internetts historie: oppdatert 14. oktober 2023
  4. Bedin: oppdatert 14. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Digitalisering 8
  2. Historiske IT-bedrifter og tjenester 11
  3. IT-historie 46
  4. Personer i IT-historie 28

Biografi

Peter André Busch er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Her underviser han i webprogrammering, e-forvaltning og hvordan IKT påvirker oss på ulike samfunnsområder og ulike nivåer. Hans forskningsinteresser omhandler hvordan teknologi påvirker beslutningstaking og skjønnsutvøvelsen til offentlige tjenesteansatte samt baksidene ved den økende teknologibruken i samfunnet.