Mikal Jacob Hole

Lege, stipendiat, fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. blærestein: Send til godkjenning 4. januar 2021
  2. blærestein: Send til godkjenning 4. januar 2021
All aktivitet

Biografi

Lege (Universitetet i Tromsø), Ph.D.-stipendiat ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet (Norsk Senter for PSC).