Jorun Nyléhn

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Jorun Nyléhn har skrevet 71 artikler

Nylig aktivitet

  1. makronæringsstoffer: oppdatert 21. desember 2022
  2. makronæringsstoffer: oppdatert 21. desember 2022
  3. makronæringsstoffer: oppdatert 21. desember 2022
  4. makronæringsstoffer: oppdatert 21. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Begreper i botanikken 176
  2. Planteriket 3

Biografi

Jorun Nyléhn (f. 1970) er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun begynte som fagansvarlig for begreper i botanikken ved SNL i desember 2020. 

Hun har en doktorgrad i botanisk økologi fra UiO 2002, og har senere arbeidet som blant annet ansvarlig for naturfag i Norge på TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, og som førsteamanuensis i naturfag/naturfagdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud. 

Hennes vitenskapelige publikasjoner er registrert hos Cristin, og hun har en populærvitenskapelig blogg om læring og undervisning i biologi, https://biologididaktikk.w.uib.no/