Jorun Nylehn

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Jorun Nylehn har skrevet 26 artikler

Nylig aktivitet

  1. prydplante: godkjente et endringsforslag 2. august 2021
  2. prydplante: oppdatert 2. august 2021
  3. prydplante: endringsforslaget ble avvist 2. august 2021
  4. prydplante: oppdatert 1. juli 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Begreper i botanikken 149

Biografi

Jorun Nyléhn (f. 1970) er førsteamanuensis i naturfagdidaktikk ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun begynte som fagansvarlig for begreper i botanikken ved SNL i desember 2020. 

Hun har en doktorgrad i botanisk økologi fra UiO 2002, og har senere arbeidet som blant annet ansvarlig for naturfag i Norge på TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo, og som førsteamanuensis i naturfag/naturfagdidaktikk ved Høgskolen i Buskerud. 

Hennes vitenskapelige publikasjoner er registrert hos Cristin, og hun har en populærvitenskapelig blogg om læring og undervisning i biologi, https://biologididaktikk.w.uib.no/