Egil Ingvar Aune

Amanuensis emeritus, fagansvarlig, NTNU

Egil Ingvar Aune har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

 1. einer: oppdatert 12. desember 2022
 2. einer: oppdatert 12. desember 2022
 3. blyanttre: oppdatert 11. desember 2022
 4. mammuttre: oppdatert 11. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 25 kategorier:

 1. Agathis 2
 2. Barlindfamilien 1
 3. Barlindslekta 2
 4. Bartrær 1
 5. Douglasgranslekta 1
 6. Edelgranslekta 5
 7. Einerslekta 7
 8. Furufamilien 4
 9. Furuordenen 1
 10. Furuslekta 17
 11. Granslekta 8
 12. Japansederslekta 2
 13. Kranstrefamilien 2
 14. Kranstreslekta 4
 15. Lerkeslekta 3
 16. Mammuttreslekta 1
 17. Nakenfrøete planter 1
 18. Podokarpfamilien 0
 19. Sciadopityaceae 1
 20. Sciadopitys 1
 21. Sederslekta 1
 22. Sypressfamilien 9
 23. Tetraclinis 1
 24. Tujaslekta 2
 25. Vokstujaslekta 2

Biografi

Pensjonert vegetasjonsøkolog (amanuensis emeritus) ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitskapsmuseet.  Eg har som vegetasjonsøkolog hatt særleg interesse for barskogane våre, men har opp gjennom åra arbeidd med mange ulike økologiske og plantegeografiske prosjekt. Svinviks arboret i Todalen på Nordmøre tilhørte fram til 2010 NTNU Vitskapsmuseet, og dei sju siste åra var eg den botanisk fagansvarlege for arboretet. Dette medførte behov for og inspirasjon til å sette meg ytterlegare inn bartre-systematikk, utbreiing osv. da "eksotiske" bartre utgjer ein stor del av lignosane (vedplantene) i arboretet.

Presentasjonsside ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim: http://www.ntnu.no/ansatte/egil.aune