Egil Ingvar Aune

Amanuensis emeritus, fagansvarlig, NTNU

Egil Ingvar Aune har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

 1. barlind: oppdatert 13. mai 2024
 2. barlind: oppdaterte bilde 13. mai 2024
 3. barlind: oppdatert 13. mai 2024
 4. furu: godkjente et endringsforslag 12. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 39 kategorier:

 1. Agathis 2
 2. Barlindfamilien 1
 3. Barlindslekta 2
 4. Bartrær 1
 5. Cycadaceae 2
 6. Douglasgranslekta 1
 7. Edelgranslekta 5
 8. Einerslekta 7
 9. Ephedraceae 1
 10. Ephedrales 0
 11. Furufamilien 4
 12. Furuordenen 1
 13. Furuslekta 17
 14. Gnetumfamilien 1
 15. Gnetumordenen 1
 16. Gnetumunderklassen 0
 17. Granslekta 8
 18. Japansederslekta 2
 19. Konglepalmeklassen 0
 20. Konglepalmeordenen 1
 21. Kranstrefamilien 2
 22. Kranstreslekta 4
 23. Lerkeslekta 3
 24. Mammuttreslekta 1
 25. Nakenfrøete planter 1
 26. Podokarpfamilien 0
 27. Sciadopityaceae 1
 28. Sciadopitys 1
 29. Sederslekta 1
 30. Sypressfamilien 10
 31. Tempeltrefamilien 0
 32. Tempeltreklassen 0
 33. Tempeltreordenen 0
 34. Tempeltreslekten 1
 35. Tetraclinis 1
 36. Tujaslekta 2
 37. Vokstujaslekta 2
 38. Welwitschiafamilien 1
 39. Welwitschiaordenen 0

Biografi

Pensjonert vegetasjonsøkolog (amanuensis emeritus) ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitskapsmuseet.  Eg har som vegetasjonsøkolog hatt særleg interesse for barskogane våre, men har opp gjennom åra arbeidd med mange ulike økologiske og plantegeografiske prosjekt. Svinviks arboret i Todalen på Nordmøre tilhørte fram til 2010 NTNU Vitskapsmuseet, og dei sju siste åra var eg den botanisk fagansvarlege for arboretet. Dette medførte behov for og inspirasjon til å sette meg ytterlegare inn bartre-systematikk, utbreiing osv. da "eksotiske" bartre utgjer ein stor del av lignosane (vedplantene) i arboretet.

Presentasjonsside ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim: http://www.ntnu.no/ansatte/egil.aune