Egil Ingvar Aune

Amanuensis emeritus, fagansvarlig, NTNU

Egil Ingvar Aune har skrevet 19 artikler

Nylig aktivitet

 1. bartre: oppdatert 22. oktober 2020
 2. bartre: oppdatert 2. januar 2020
 3. bartre: oppdatert 2. januar 2020
 4. bartre: oppdatert 2. januar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Barlindfamilien 3
 2. Bartrær 2
 3. Furufamilien 36
 4. Kranstrefamilien 8
 5. Podokarpfamilien 0
 6. Skjermbladtrefamilien 2
 7. Sypressfamilien 23

Biografi

Pensjonert vegetasjonsøkolog (amanuensis emeritus) ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitskapsmuseet.  Eg har som vegetasjonsøkolog hatt særleg interesse for barskogane våre, men har opp gjennom åra arbeidd med mange ulike økologiske og plantegeografiske prosjekt. Svinviks arboret i Todalen på Nordmøre tilhørte fram til 2010 NTNU Vitskapsmuseet, og dei sju siste åra var eg den botanisk fagansvarlege for arboretet. Dette medførte behov for og inspirasjon til å sette meg ytterlegare inn bartre-systematikk, utbreiing osv. da "eksotiske" bartre utgjer ein stor del av lignosane (vedplantene) i arboretet.

Presentasjonsside ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim: http://www.ntnu.no/ansatte/egil.aune