Egil Ingvar Aune

Amanuensis emeritus, fagansvarlig, NTNU

Egil Ingvar Aune har skrevet 36 artikler

Nylig aktivitet

 1. cycadeer: godkjente et endringsforslag 4. april 2024
 2. gnetofytter: oppdatert 27. mars 2024
 3. sypressfamilien: oppdatert 26. mars 2024
 4. sypressfamilien: oppdatert 26. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 39 kategorier:

 1. Agathis 2
 2. Barlindfamilien 1
 3. Barlindslekta 2
 4. Bartrær 1
 5. Cycadaceae 2
 6. Douglasgranslekta 1
 7. Edelgranslekta 5
 8. Einerslekta 7
 9. Ephedraceae 1
 10. Ephedrales 0
 11. Furufamilien 4
 12. Furuordenen 1
 13. Furuslekta 17
 14. Gnetumfamilien 1
 15. Gnetumordenen 1
 16. Gnetumunderklassen 0
 17. Granslekta 8
 18. Japansederslekta 2
 19. Konglepalmeklassen 0
 20. Konglepalmeordenen 1
 21. Kranstrefamilien 2
 22. Kranstreslekta 4
 23. Lerkeslekta 3
 24. Mammuttreslekta 1
 25. Nakenfrøete planter 1
 26. Podokarpfamilien 0
 27. Sciadopityaceae 1
 28. Sciadopitys 1
 29. Sederslekta 1
 30. Sypressfamilien 10
 31. Tempeltrefamilien 0
 32. Tempeltreklassen 0
 33. Tempeltreordenen 0
 34. Tempeltreslekten 1
 35. Tetraclinis 1
 36. Tujaslekta 2
 37. Vokstujaslekta 2
 38. Welwitschiafamilien 1
 39. Welwitschiaordenen 0

Biografi

Pensjonert vegetasjonsøkolog (amanuensis emeritus) ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitskapsmuseet.  Eg har som vegetasjonsøkolog hatt særleg interesse for barskogane våre, men har opp gjennom åra arbeidd med mange ulike økologiske og plantegeografiske prosjekt. Svinviks arboret i Todalen på Nordmøre tilhørte fram til 2010 NTNU Vitskapsmuseet, og dei sju siste åra var eg den botanisk fagansvarlege for arboretet. Dette medførte behov for og inspirasjon til å sette meg ytterlegare inn bartre-systematikk, utbreiing osv. da "eksotiske" bartre utgjer ein stor del av lignosane (vedplantene) i arboretet.

Presentasjonsside ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim: http://www.ntnu.no/ansatte/egil.aune