Egil Ingvar Aune

fagansvarlig, NTNU

Egil Ingvar Aune har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

 1. kranstrefamilien: oppdatert 19. oktober 2017
 2. skjellkranstre: oppdatert 19. oktober 2017
 3. skjellkranstre: oppdatert 19. oktober 2017
 4. sumpsypress: oppdatert 27. september 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 7 kategorier:

 1. Barlindfamilien 3
 2. Bartrær 1
 3. Furufamilien 35
 4. Kranstrefamilien 8
 5. Podokarpfamilien 0
 6. Skjermbladtrefamilien 2
 7. Sypressfamilien 22

Biografi

Pensjonert vegetasjonsøkolog (amanuensis emeritus) ved Seksjon for naturhistorie, NTNU Vitskapsmuseet.  Eg har som vegetasjonsøkolog hatt særleg interesse for barskogane våre, men har opp gjennom åra arbeidd med mange ulike økologiske og plantegeografiske prosjekt. Svinviks arboret i Todalen på Nordmøre tilhørte fram til 2010 NTNU Vitskapsmuseet, og dei sju siste åra var eg den botanisk fagansvarlege for arboretet. Dette medførte behov for og inspirasjon til å sette meg ytterlegare inn bartre-systematikk, utbreiing osv. da "eksotiske" bartre utgjer ein stor del av lignosane (vedplantene) i arboretet.

Presentasjonsside ved Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim: http://www.ntnu.no/ansatte/egil.aune